sutartis

SUTARTIS

Šiauliai

IĮ „SVEIKATOS MOKYMAI“  įmonės kodas: 302473001. Aušros al. 66a-11, LT-76233 Šiauliai,

el.paštas: extrapazyma@gmail.com, toliau Sutartyje vadinama Įmone, iš vienos pusės, ir Klientas, iš kitos pusės

sudaro šią sutartį:

  1. SUTARTIES DALYKAS
  2. Mokymas pagal extrapazyma.lt internetiniame tinklapyje Kliento pasirinktą mokymo programą
  3. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
  4. Įmonė įsipareigoja:

2.1 Sudaryti Klientui sąlygas pagal pasirinktą kursų programą mokytis, teikti konsultacijas.

2.2 Suteikti klientui prisijungimą, galiosiantį vieną mėnesį nuo pirmojo

prisijungimo datos ir suteikti prieigą prie pasirinktos mokymo programos metodinės medžiagos.

2.3 Klientui išlaikius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo įskaitas, jam išduoti

nustatytos formos kursų baigimo pažymėjimą.

III. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Klientas įsipareigoja:

3.1 Pateikti teisingus registracijai būtinus duomenis (per Elektroninį

registracijos modulį arba atvykus į įmonės biurą);

3.2 Laikytis Įmonės nustatytos mokymo kursų organizavimo tvarkos.

3.2 Sumokėti Įmonei už mokymo paslaugas;

  1. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
  2. Mokymosi intensyvumą, laiką ir datą pasirenka klientas, pagal savo galimybes, tačiau galiojimo laikas išlieka tas pats – mėnuo nuo pirmojo prisijungimo momento.

4.1 Klientui nevykdant III skyriuje numatytų įsipareigojimų, Įmonė atleidžiama nuo II

skyriuje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

4.2 Klientas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl dėstytojų ar pratybų vadovų veiksmų arba

mokymo kokybės kursų vadovui arba Įmonės vadovui.

4.3 Klientui neišlaikius įskaitų, sumokėti pinigai negrąžinami.

4.4 Po to, kai užsiregistravus į kursus klientui pateikiama mokymo medžiaga, Kliento

sumokėti pinigai už mokymo kursus negražinami. Kadangi PP/H kursų praktinė dalis yra labai

svarbi, rekomenduojame joje sudalyvauti 1 mėn. bėgyje, po teorinės dalies studijų. Praktinių

užsiėmimai organizuojami mokymo įstaigoje.

4.5 Mokymo programos pasirinkimas tai kliento atsakomybės klausimas, PP kursas yra parengtas pagal

SAM Nr. 932 privalomas temas, vadovaujantis Europos Gaivinimo Tarybos pateiktomis

rekomendacijomis. Kursas suteikia reikiamą informaciją ir galimus patarimus, bet neprisiima

jokios atsakomybės jei šie kursai neatitiks jūsų reikalavimų. H kursas parengtas Pagal 2008

  1. sausio 28 d. SAM Įsakymą Nr. V-69

4.6 Įmonė pasilieka teisę keisti praktinių kursų laiką, vietą ir trenerius. Jei keičiasi

mokymų vedimo vieta visi dalyviai informuojami SMS žinute ne vėliau kaip prieš 6 valandas

iki kurso pradžios laiko.

4.7 Visas mokymų turinys yra teikiamas tik bendro pobūdžio, ši informaciją neturėtų būti

traktuojamas kaip medicinos gydytojo arba bet kuriuo kito sveikatos priežiūros specialisto

pakaitalas. Įmonė nėra atsakinga už diagnozės nustatymą remiantis kurso turiniu. Kylant

įtarimų dėl Sveikatos būklės ar gydymo visada pasitarkite su savo šeimos gydytoju.

4.8 PP/H kursų praktinė dalis yra labai svarbi, todėl turite būti pasiruošę atlikti

praktinius veiksmus per pratybas. Jei Jūsų sveikatos būklė neleidžia atlikti tam tikrų

veiksmų, Jūs turite informuoti iš anksto. Taip pat įmonė neprisiima atsakomybės už praktikos

metu patirtas traumas dėl kurių galimo atsiradimo Jūs neinformavote iš anksto.

4.9 Įmonė yra autorius ir išlaiko visas autorius teises į visą mokymuose pateiktą turinį,

įskaitant paveiksliukus, vaizdo medžiagą, teksto turinį ir visus kitus elementus susijusius su

kursu.

4.10 Įmonė šiais mokymais nesiekia pakeisti praktinių pirmosios pagalbos/higienos

mokymų. Šis kursas yra vertinamas tik kaip papildoma medžiaga savarankiškai mokytis

gyvybiškai svarbių įgūdžių. Kad kursas būtų išbaigtas, baigus šį modulį, prie praktinės kurso

dalies galite prisijungti 1 mėn. laikotarpyje. Dėl praktinio kurso periodiškumo ir grafiko

teiraukitės įmonės nurodytais kontaktais.

4.11 Klientas pasirašydamas sutartį sutinka, su įmonės privatumo politika kurioje nurodyti

ir asmens duomenų apsaugos aspektai. Klientas pasirašydamas sutartį sutinka, kad mokymo tikslais būtų fotografuojamas ar filmuojamas praktinių mokymų metu, o ši medžiaga gali būti talpinama įmonės interneto svetainėje ir/ar įmonės socialiniuose tinkluose. Klientas nusprendęs atšaukti sutikimą,

įsipareigoja apie tai raštu informuoti įmonės vadovą.

4.12 Įmonė pasilieka teisę atsisakyti programos.

  1. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
  2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo elektroninėje erdvėje momento ir galioje iki

sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

5.1. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o per vieną mėnesį nepasiekus

susitarimo, teismine tvarka.

Prisijungti